Cпівзасновник та Директор,
експерт зі сталого розвитку

Володимир Гошилик (PhD) – доцент кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна). Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 1 колективної монографії та 1 навчального посібника з грифом МОН України.

У 2019 році заснував ГО “Орієнтири сталого розвитку”, коло інтересів якої охоплює, окрім комунікативних аспектів побудови демократичного громадянського суспільства, питання гендерної рівності, підтримки вразливих груп населення, кластерні ініціативи, екоактивізм, відновлення та збереження культурної спадщини, розвиток навичок критичного мислення та забезпечення інформаційної грамотності громадян різного віку тощо. 

З 2020 року організовує три міжнародні смарт-конференції зі сталого розвитку: SEVIC, SDL та SF

Сфера фахових інтересів: семантичний синтаксис; когнітивна лінгвістика; лінгвопрагматика; теорія і практика міжкультурної комунікації; інформаційно-комунікаційні технології у викладанні іноземних мов; критичне мислення та інформаційна грамотність у всіх її проявах (екологічна, фінансова тощо); сталий розвиток; інституційне забезпечення регіонального розвитку; стратегічне планування розвитку; управління проєктами; англійська для проєктної діяльності.