Розуміючи вагомість викликів сьогодення та неймовірну складність поставлених перед людством завдань, ми закликаємо до об’єднання зусиль представників громадськості, влади, бізнесу та науки. Узгодивши плани та дії, ми забезпечимо реалізацію немалого потенціалу задля досягнення поставленої мети. 

Організація відкрита для входження до складу різноформатних консорціумів, закладає великі перспективи активної грантової діяльності та співпраці з вітчизняними й закордонними інституціями.