Щиро вітаємо Вас на сайті

ГО "Орієнтири сталого розвитку"!

Головною метою Організації є забезпечення реалізації світової стратегії сталого (збалансованого) розвитку у різних сферах життя через захист прав і свобод громадян, задоволення їх інтересів, сприяння розвитку громадянського суспільства та демократії.

Ми розуміємо актуальність залучення комплексного підходу до реагування на потреби розвитку людства у викоріненні бідності у всіх формах і проявах, прискоренні структурних змін і розбудові стійкості до потрясінь і криз. Приймаючи комплексні виклики для розвитку нашої країни та громад на місцях, ми ініціюємо низку проектів, покликаних гармонізувати складові суспільного розвитку.

Запрошуємо до співпраці однодумців!

– ІДЕЯ –

Хто ми

Організація заснована сповненими оптимізму ентузіастами, які вірять в здатність екосистем до відновлення та підтримки життєдіяльності теперішніх та майбутніх поколінь.

Чого ми хочемо

Організація сповідує доктрину, відображену в Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017 р.), яка надає бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), затверджених на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році.

Наша стратегія

Запорукою успішної реалізації глобальних цілей сталого розвитку вважаємо співпрацю громадськості, влади та бізнесу з опертям на передові досягнення сучасної наукової думки.

Місія здійсненна

“Порядок денний-2030 є безпрецедентним документом за масштабом та рівнем амбіцій. Окреслені ним цілі та завдання взаємопов’язані, неподільні й об’єднують економічний, соціальний та екологічний напрямки сталого розвитку. І хоча документ є глобальним за масштабом, він враховує особливості різних країн, національні реалії та потенціал, а також національні пріоритети…”  

МАРКУС БРАНД, Радник із питань демократичного врядування Програми розвитку ООН в Україні.